logo

Nabízíme profesionální služby v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. Našim zákazníkům poskytujeme ucelené portfolio služeb.

GEO TRUTNOV
Vyberte si nás!
Horská 634
541 01 Trutnov

Mobil: +420 605 213 580

E-mail: geo@geotrutnov.cz

Naše Služby

Nabízíme profesionální služby
v oblasti geodézie, kartografie
a katastru nemovitostí.

Našim zákazníkům poskytujeme ucelené portfolio služeb...

Oddělení pozemků

Rozdělení pozemku je proces, jehož výsledkem bude vymezení části, která bude využita na vlastní stavbu resp. převedena na jiného vlastníka apod.

Zaměření staveb

Zaměření staveb a přístaveb pro kolaudaci a zápis do katastru, přístaveb, garáží, geometrické plány staveb pro kolaudace.

Věcná břemena

Věcné břemeno je právo vyznačované
v katastru nemovitostí, které zavazuje vlastníka pozemku strpět nějakou činnost na svém pozemku.

Zaměřování mapových podkladů pro projektování staveb

Zaměření skutečného provedení staveb
a inženýrských sítí; zaměření mapových podkladů pro projektování staveb.

Vytyčování staveb

Pod pojmem vytyčení stavby je myšleno vyznačení její polohy, popř. výšky v terénu.

Zaměřování inženýrských sítí

Mezi inženýrské sítě patří nadzemní
a podzemní elektrické kabely, nadzemní
a podzemní telefonní kabely, vodovody
a kanalizace.

Nehledejte složitě, zadejte si nezávaznou poptávku Zdarma! Ušetříte čas a peníze.

Naše výhody

Jsme certifikovaní specialisté na inženýrskou geodézii.

  • 25 let zkušeností v oboru
  • vstřícnost a rychlost
  • 1000+ spokojených klientů
  • zaměřujeme po celé České republice
  • výhodné ceny